dimarts, 21 de març de 2017

Mines de Fluorita d'Ulldemolins (1)

Un cop mes compartim espeleòlegs i mineròlegs una sortida per tal de fotografiar i topografiar unes galeries de la concessió minera de Maria Magdalena a Ulldemolins.

Respecte a les mineralitzacions, seguint l’excel·lent obra de Josep M. Mata Perelló (Els minerals de Catalunya) ens diu que apareix un filó, de direcció N70° i que cabussa 70° cap al sud. L'amplada és petita (i no sobrepassa mai els 40 cm). Es troba encaixat entre les pissarres del Carbonífer, en relació amb un dic de pòrfir granític. Els minerals presents són calcopirita (indicis), esfalerita, galena, goethita, pirolusita (dendrites), fluorita (que és el mineral majoritari, i que fou la base de l'explotació), calcita, malaquita, baritina i quars.

Esperem que els treballs que estan en vies de publicació pel Grup Mineralogic Català puguin donnar una visió més detallada d’aquesta antiga explotació i la seva situació actual.

Aquesta recent visita fou el 09.03.2017, i l’equip conjunt era format per: Javier Benito,
Dolors Boter, Pere Cantons, Floren Fadrique, José Hidalgo, Jaume Julià, Josu Riezu,  
Toni Robert, Joan Rossell, Rafel Solanas, Albert Vaquero, “Víctor” i Jordi.

Presentem imatges de situació, accés, interior de les mines i topografies realitzades.

Galeries del Pont
clicant veureu una major ampliació
...segueix en l'apunt de demà...

1 comentari:

Us animem a fer observacions per explicar, il·lustrar, o criticar el contingut d'aquest article. Moltes gràcies per la vostre col·laboració.